محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298945  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مديريت امور مجامع و خصوصی سازی

شرح وظایف :

 • مطالعه و بررسی قوانين، مقررات و مصوبات حقوقی و قضائی در ارتباط با شركت و ارائه نظرات و پيشنهادات لازم .
 • اظهار نظر در خصوص نحوه تنظيم قراردادها و توافق نامه ها و ساير موضوعات مرتبط با شركت .
 • ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه شركت و شركتهای زير مجموعه .
 • برنامه ريزی بمنظور برگزاری مطلوب مجامع عمومی شركت و شركتهای زيرمجموعه در مواعد قانونی .
 • تنظيم صورتجلسات مجامع عمومی شركتهای زيرمجموعه، ابلاغ آنها و تهيه گزارشات تحليلی از روند اجرای مصوبات .
 • پيگيری اجرای مصوبات مجمع عمومی شركت و شركت های زير مجموعه .
 • انجام كليه امور حقوقی شركت عليه اشخاص حقيقی و حقوقی و تهيه لوايح دفاعی لازم و پيگيری و شركت فعال و موثر در مراجع قضايی با مشاركت واحدهای ذيربط .
 • تهيه و تنظيم طرح ها، لوايح قانوني، تصويب نامه ها و آئين نامه ها و بررسی قوانين و مقررات از جنبه های تخصصی با همكاری ساير واحدها .
 • مطالعه قوانين و مقررات خصوصی سازی به منظور رعايت قوانين و مقررات در فرايند مربوطه و فراهم نمودن شرايط لازم جهت واگذاری ، ادغام يا انحلال برخی از شركتهای زير مجموعه .
 • انجام اقدامات لازم در زمينه واگذاری وظايف تصدی گری در شركتهای زيرمجموعه به بخشهای غير دولتی .
 • نظارت بر فرآيند واگذاري، انحلال، تصفيه و تعيين تكليف ديون، حقوق، تعهدات، مطالبات و داراييهای شركتهای زيرمجموعه .
 • انجام عمليات اجرايی و تشريفات مربوط به واگذاری شركتهای زيرمجموعه .
 • ايجاد تمهيدات لازم و فراهم نمودن بستر مناسب در زمينه خصوصی سازی و ارائه پيشنهادهای لازم بمنظور رفع موانع اجرايی .
 • تهيه و تنظيم گزارشهای تحليلی از روند فعاليتهای خصوصی سازی شركتهای زير مجموعه .
 • شناسايی موانع و مشكلات خصوصی سازی در شركتهای زير مجموعه و ارتباط با مراجع ذی مدخل در امر خصوصی سازی و اهتمام در رفع آنها .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذيربط در شركتهای زيرمجموعه به منظور انجام وظايف محوله .
 • انجام ساير وظايف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت