محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298943  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
اداره کل امور مالی

شرح وظایف :

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی، معاملاتی، مالیاتی، محاسباتی و رهنمودهای حسابداری بمنظور تطبیق عملیات مالی با مقررات و مصوبات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری .
 • تهیه و تدوین آئین نامه مالی و معاملاتی و دستورالعملهای اجرایی آن و نظارت بر حسن اجرای آنها .
 • تطبیق عملیات مالی با مقررات و مصوبات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری .
 • ثبت بموقع عملیات مالی و دفاتر قانونی، نگهداری حسابها، رسیدگی و طبقه بندی و تلخیص آنها بمنظور ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیربط .
 • ثبت و نگهداری حسابهای شعب استانی .
 • نظارت بر فرآیند تخصیص منابع و انجام هزینه های جاری و سرمایه ای شعب استانی .
 • مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شركت و كنترل نحوه اجرای آن .
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی، اظهار نامه مالیاتی، گزارش عملكرد هیأت مدیره به مجمع عمومی، تأییدیه مدیران و گزارشات تحلیلی از وضعیت حسابها و نسبتهای مالی .
 • تهیه صورتهای مالی تلفیقی و یادداشتهای پیوست آن و انجام هماهنگیهای لازم با شركتهای زیرمجموعه در این خصوص .
 • نظارت بر جریان كنترل وجوه نقد، وصول مطالبات و پرداخت بموقع دیون و تعهدات .
 • انجام امور مربوط به محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای كاركنان .
 • نظارت بر فرآیند تنظیم و اجرای قراردادها و اسناد تعهدآور از نظر رعایت قوانین، مقررات و مصوبات .
 • مشاركت در خصوص استاندارد سازی و استقرار نظام مالی مورد نیاز بمنظور ایجاد وحدت رویه در سطح شركتها .
 • نگهداری حساب اموال، تنخواه گردانها، علی الحساب، پیش پرداختها و ... و اعمال كنترلهای لازم .
 • انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذی ربط درخصوص حل و فصل مسائل مالی و مالیاتی .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذیربط در شركتهای زیرمجموعه به منظور انجام وظایف محوله .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت