محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298943  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
سایتس  Cites

كنوانسيون تجارت جهاني گونه هاي گياهي و جانوري درخطر انقراض
Convention on International Trade of Endangered species of Wild flora and Fauna

اين كنوانسيون در ابتدا توسط 26 كشور درسال 1973 در واشنگتن امضا شد و از اول جولاي 1975 به اجرا گذاشته شد. حفاظت از باقيمانده ذخاير گونه هاي گياهي وجانوري در خطر انقراض هدف اصلي اين كنوانسيون است.

سايتس كه درحال حاضر 175 عضو داردوكشور ايران هم از جمله اعضاي آن است ، مكانيزمهاي مناسبي براي كنترل تجارت گونه هاي گياهي وجانوري درخطر انقراض ، دربين كشورهاي عضو تعريف مي كند.

اين كنوانسيون سه پيوست دارد كه هريك از گونه هاي جانوري وگياهي طبق ميزان آسيبي كه به ذخاير آنها وارد شده است ، دريكي از اين سه پیوست قرار مي گيرند.

    پيوست شماره يك

اين پيوست شامل گونه هايي است كه كاملا" درخطر انقراض قراردارند وتجارت آنها دربين كشورهاي عضو يا بطوركلي ممنوع بوده يا درشرايط بسيارخاص ومحدودي صورت مي گيرد.

    پيوست شماره 2

برخلاف گونه هاي فهرست شده درپيوست شماره يك ، گونه هاي قرارگرفته دراين پيوست درخطر انقراض سريع قرارندارند اما به منظور پيشگيري از رسيدن به آن مرحله از خطر انقراض درآينده ، لازم است تجارت آنها در بين كشورهاي عضو تحت نظارت وكنترل قرارگيرد.

    پيوست شماره 3

اين پيوست شامل گونه هايي است كه برخي از كشورهاي عضو، با توجه به شرايط خاص خود، از سايتس درخواست كرده اند مقررات خاصي را براي واردات وصادرات آنها در بين كشورهاي عضو وضع نمايد.بايد اضافه كرد كه از 27 گونه ماهي استورژن كه در سطح جهان زندگي مي كنند، دوگونه كه در امريكاي شمالي يافت مي شود در پيوست شماره يك قرارداشته و باقي در پيوست شماره 2 فهرست شده اند.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاء فعال سايتس هميشه موضوع ذخاير طبيعي را مورد توجه خاص قرارداده و براي حفاظت از آنها در مقابل خطر انقراض تلاش كرده است . ضمناً هميشه با كنوانسيون همكاري كرده و از طريق اقداماتي از قبيل استاندارد كردن روشهاي صيد و توليد ورها سازي ميليونها بچه ماهي در هر سال وبسياري اقدامات مفيد ديگر ، تلاش كرده به بيشبرد اهداف كنوانسيون كمك كند.


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت