محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298944  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
بهبود نظام هاي مديريتى و كاربرد شيوه هاى نوين

شورای عالی اداری در هشتاد و نهمین جلسه مورخ 23/3/1380 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به شعار زمینه سازی برای استقرار نظام مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت ارائه خدمت در دستگاههای دولتی (با اولویت دستگاههای خدمات عمومی) و ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان و همچنین استاندارد سازی نحوه ارائه خدمات بخش عمومی تصویب نمود :

1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از بین دستگاهها یا واحدهای اجرایی و خدماتی، بر حسب اولویت، دستگاهها و واحدهایی را كه واجد شرایط باشند انتخاب و حداكثر ظرف مدت دو سال، با پیش بینی كلیه هزینه های مربوط به آموزش كاركنان، طراحی، مشاوره و اجرا، اقدام به استقرار نظام مدیریت كیفیت در آن دستگاه ها نماید. ملاك های تشخیص اولویت ها عبارتند از :

1/1- میزان آمادگی، استقبال و توجه مدیران دستگاههای داوطلب.
2/1- اهمیت و حساسیت خدمت از نظر دولت، مردم و خدمت گیرندگان و میزان تأثیر آن بر رضایتمندی مراجعان.
3/1- فراگیری، شمول و تعداد مراجعان و خدمت گیرندگان
4/1- فرصت های بالقوه موجود برای بهبود اراده خدمات.

تبصرة 1- دستگاهها و واحدهای دیگری كه داوطلب استقرار نظام مدیریت كیفیت می باشند، می توانند با اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تأیید و تایید آن سازمان، مشمول بند یك این مصوبه شده و در صورت واجد شرایط بودن، همزمان با واحدهای منتخب فوق اقدام به استقرار نظام مدیریت كیفیت بنمایند.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است به نحوی برنامه ریزی كند كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از بین دستگاههای اجرایی واحدهای واجد اولویت را انتخاب و استقرار نظام مدیریت كیفیت را در آنها شروع نماید.

2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ضمن استقرار نظام مدیریت كیفیت در دستگاههای منتخب حداكثر ظرف مدت 2 سال، به منظور فراگیر نمودن استقرار نظام مدیریت كیفیت در همه دستگاههای خدماتی و اجرایی فعالیت های زیر را به انجام می رساند :

1/2) ارزیابی نتایج استقرار آزمایشی نظام مدیریت كیفیت در دستگاههای منتخب
2/2) بازنگری و انجام اصلاحات لازم در نظام پیشنهادی مدیریت كیفیت و بومی سازی آن با رویكرد فراگیر سازی.
3/2) مستند سازی تجربیات اجرایی حاصل از استقرار نظام مدیریت كیفیت در دستگاههای خدماتی جهت بهره برداری در فراگیر كردن استقرار و توسعه آن
4/2) جمع بندی و ارائه نتایج حاصل از استقرار نظام مدیریت كیفیت در دستگاههای منتخب به شورای عالی اداری به منظور تصمیم گیری برای فراگیر كردن استقرار آن در تمام دستگاههای دولتی.
5/2) بررسی و انتشار فهرست و مشخصات شركتها و موسسات فعال و دارای صلاحیت در زمینه مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستم و صدور گواهینامه كیفیت به منظور رفع نیازهای آموزشی و ارائه خدمات مشاوره ای مناسب، پس از بررسی صلاحیت های كارشناسی، فنی و اجرایی، حداكثر ظرف مدت یكسال جهت راهنمایی و بهره گیری دستگاههای دولتی
6/2) تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز برای آموزش مدیران، كارشناسان و كاركنان دستگاههای دولتی و فراگیر نمودن مدیریت در این دستگاه ها ظرف مدت یكسال از طریق مركز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراكز آموزشی معتبر.

3- سازمات موظف است با همكاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، استانداردهای ملی خدمات در بخش عمومی را به همراه ضوابط و مقررات اجرایی آن كه شامل نحوه نظارت، ممیزی، تایید و صدور گواهینامه استاندارد ملی كیفیت خدمات و تضمین اجرای آن باشد، تدوین و با تایید مراجع ذیربط ابلاغ نماید.

4- به منظور هدایت و نظارت بر استقرار نظام بومی شده مدیریت كیفیت در دستگاهها و واحدهای خدماتی و تدوین استانداردهای ملی كیفیت خدمات، كمیته تخصصی ـ راهبردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تشكیل می گردد. تركیب اعضای كمیته و شرح وظایف آن ظرف مدت یك ماه به تصویب ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور می رسد.

5- به منظور تشویق و ترغیب دستگاههای دولتی برای استقرار نظام مدیریت كیفیت و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی كیفیت خدمات، اقدامات انگیزشی زیر انجام خواهد شد :

1/5) هر ساله، جایزه كیفیت به دستگاههایی كه خدمات خود را مطابق با استانداردهای اعلام شده ارائه می دهند و همچنین دستگاههایی كه بیشترین جهش را در طول سال در زمینه استقرار نظام مدیریت كیفیت و رعایت استانداردها در ارائه خدمات داشته باشند اعطا می گردد. این جایزه، شامل امتیازات اداری و مالی كاركنان دستگاه (به صورت فردی یا گروهی)، لوح تقدیر و تندیس كیفیت می باشد كه حسب مورد با اولویت ضوابط مربوط، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تنظیم و به تصویب مراجع ذیصلاح نظیر شورای امور اداری مربوط، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تنظیم و به تصویب مراجع ذیصلاح نظیر شورای امور اداری و استخدامی كشور، شورای حقوق و دستمزد، هیأت وزیران و سایر مراجع مربوط رسیده و به مرحلة اجزاء گذاشته می شود.
2/5) به منظور ارزیابی اصولی و شفاف عملكرد در دستگاهها در زمینه استقرار نظام مدیریت كیفیت و ارتقای كیفیت خدمات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ضوابط، شاخص ها و معیارهای ارزیابی و اعطای جوایز كیفیت را ظرف یكسال تدوین و ابلاغ می نماید.

6- به منظور استفاده از توانایی و تجربه صاحب نظران بخش غیر دولتی و متخصصین حقوقی و حقیقی در زمینه استقرار نظام مدیریت كیفیت و بهبود كیفیت خدمات دولتی و جلب مشاركت بیشتر بخش غیر دولتی این زمینه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور سازوكارهای لازم جهت حمایت از مشاوران مدیریت كیفیت را ظرف یكسال تدوین و پس از تصویب مراجع ذیصلاح ابلاغ می نماید.

7- بودجه مورد نیاز جهت اجراء و نظارت بر اجرای این مصوبه و نحوه فراگیر كردن استقرار نظام مدیریت كیفیت در دستگاههای دولتی، در چهار چوب مقررات مربوطه و استانداردهای ملی كیفیت خدمات، عنداللزوم هر ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در قانون بودجه سالانه تحت عنوان اعتبارات «بهبود كیفیت ارائه خدمات دستگاههای دولتی» و یا سایر عناوین پیش بینی می گردد.

8- مسئولیت اجرای این مصوبه با همكاری دستگاههای ذیربط به عهدة سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت اجرای مصوبه را به صورت دوره ای به شورای عالی اداری ارائه خواهد كرد.

محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت