محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298944  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
راهنماى تكميل فرم شناسنامه فضا و ساختمانهاى ادارى

قبل از تكمیل فرم دستوالعمل ذیل را به دقت مطالعه فرمایید.

 • - برای هر دستگاه یك فرم شناسنامه فضا و ساختمان اداری می بایست در نظر گرفته شود.
 • ساختمان های اداری و دارای كاربردی اموزشی، درمانی، النتظامی، ورزشی و یا رفاهی نظیر مدارس آموزش و پرورش فشاهای آموزش دانشگاه ها، فرهنگسراها، بیمارستان ها، خانه بهداشت درماندگاه ها، مجتمع حیات بهزیستی، آزمایشگاهها، شیرخوارگاه ها، مزارع تحقیقاتی، كتابخانه های عمومی، كارگاه و كارخانجات و موارد مشابه، از قاعده فضای اداری مستسنی ضوابط خاص می باشد.
 • ابتدا در ردیف بالای فرم نام دستگاه مورد بررسی وارد می شود.
 • در ستون 2 و 3 شهرستان و نشانی دقیق ساختمان باید پر شود. در صورتی كه در یك شهرستان دو یا چند ساختمان از یك دستگاه اجرایی وجود داشته باشد لازم است شماره یا نام ساختمان مركزی، بر حسب كیلومتر وارد شود.
  برای هر ساختمان یك ردیف مجزا وارد می شود.
 • در ستون 4 سالی كه عملیات ساختمان در آن به اتمام رسیده است وارد می شود ستون خود و سالی كه در ستون مربوطه سال بهره برداری به صورت كامل آورده شود (مثلاً سال ساخت 1365)
 • در ستون 6- در صورتی كه هر یك از موارد عرضه (زمین) و یا اعیان (ساختمان) و یا هر دو متعلق به دستگاه باشد در ستون مربوط با علامت × زده شود و میزان اجاره بها ماهیانه در سال جاری در ستون مربوطه بر حسب هزار ریال وارد می شود. در صورتی كه وضعیت مالكیت متفاوت از گزینه های فوق باشد باید عنوان آن را در ستون سایر وارد گردد.
 • در ستون 7 كاربردی اصلی كه ساختمان ضرحی و ساخته شده است (مسكونی، اداری، تجاری، آموزشی) در ستون مربوط علامت × زده می وشد در ستونی كه هیچیك از كاربرد های اولیه فوق مد نظر نبود در ستون سایر عنوان كاربرد مورد نظر وار می گردد.
 • در ستون 8- مساحت زمینی كه ساختمان در آن ساخته شده است به متر مربع وارد می شود.
 • در ستون 9- مساحت فضاهای باز ساختمان به متر مربع وارد می شود.
 • در ستون 10- نسبت مساحت زیربنای ساختمان به مساحت زمین به درصد وارد می شود.
 • در ستون 11- تعداد موارد زیر در ستون مربوطه وار می شود.
 • در ستون 1/11- تعداد طبقات به جز زیر زمین وارد می شود.
 • در ستون 2/11- تعداد طبقات زیر زمین وارد می شود.
 • در ستون 3/11- تعداد طبقاتی كه مورد استفاده اداری دارد وارد می شود.
 • در ستون 4/11- تعداد اتاقها وارد می شود.
 • در ستون 5/11- تعداد اتاقهایی كه مورد استفاده اداری دارد وارد می شود.
 • در ستون 6/11- تعداد سالن كنفرانس وارد می شود.
  سالن كنفرانس فضایی كه دارای امكانات و فن آوری های لازم جهت برگزاری جلسات می باشد.
 • در ستون 7/11- تعداد سالن اجتماعات، وارد می شود.
 • در ستون 8/11- تعداد كلاس های آموزشی وارد می شود.
 • در ستون 12- زیر بنای هر یك از موارد 1/12 تا 10/12 بر حسب متر مربع وارد می شود.
 • رد ستون 13- با توجه به نوع پاركینگ موجود، (مسقف یا رو باز) در ستون مورد نظر متراژ پاركینگ بر حسب متر مربع آورده می شود. در صورتی كه ساختمان فاقد پاركینگ است در ستون مربوطه علامت × زده می شود.
 • در ستون 14 و 15 با توجه به سیستمهای موجود رد ساختمان، در ستون مربوطه علامت × زده می شود.
 • در ستون 16- تعداد انشعابات در ستون های مربوطه وارد می شود.
 • در 1/17- تعداد شاغلین بر اساس چارت سازمانی فقط پست های مسوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در قسمت پست هایس مصوب وارد به تفكیك مدیریتی، كارشناسی، كارمند و خدماتی وارد می شود.
 • در ستون 2-17- تعداد نیروهای شاغل رسمی و پیمانی در ستون مربوطه آورده می شود. تعداد نیروهای قراردادری و شركتی و پیمانكاری و ... در ستون سایر آورده می شود.
 • در ستون 18- در صورتی كه در داخل ساختمان شبكه های ارتباطی كامپیوتری وجود دارد در ستون مربوطه علامت × زده می شود.
 • در ستون 19- در صورتی كه بین ساختمان شبكه های ارتباطی كامپیوتری وجود دارد در ستون مربوطه علامت × زده می شود.
  در صورتی كه ساختمان فاقد شبكه ارتباطی كامپیوتری است، در ستونها علامتی زده نمی شود.
 • در ستون 20- در صورتی كه برای ارتباط بین ساختمان ها از فضاهای ارتباطی نظیر (راهرو، پل، تونل و ...) استفاده می شود در ستون مربوطه علامت × زده می شود.
 • در ستون 21- در صورتی كه دستگاه مربوطه دارای Website می باشد، آدرس آن در ستون مربوطه آورده می شود.

لازم به ذكر است كه در ستون هایی كه ازطلاعات دقیق وجود ندارد، هیچ علامتی زده نمی شود.

اطلاعات فوق در دیسكت و با استفاده از نرم افزار Excel تكمیل می گردد.

فرم مورد نظر قبل از ارسال باید توسط معاونت مربوطه دستگاه تایید گردد.


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت