محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 11  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298940  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و مديران

شماره مصوبه هیات وزیران 4169 ت 25703 هـ
تاریخ مصوبه هیات وزیران 23/5/1381

بخشنامه به كلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/81 بنا به پیشنهاد شماره 13502/105 مورخ 3/9/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1310- تصویب نمود :

1- به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص كارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كه دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح كارشناس ارشد، كارشناس خبره و كارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی كشور می باشند فوق العاده ویژه ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است :

الف) متخصصینی كه امتیاز سطح كارشناسی ارشد را كسب نموده اند برابر سی و پنج درصد (35%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

ب ) متخصصینی كه امتیاز سطح كارشناسی خبره را كسب نموده اند برابر پنجاه و پنچ درصد (55%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

ج ) متخصصینی كه امتیاز سطح كارشناسی عالی را كسب نموده اند برابر هفتاد و پنج درصد (75%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

2- فوق العاده یاد شده جزء فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و پرداخت آن مستلزم حفظ كیفیت ارایه خدمات با تایید بالاترین مقام دستگاه است و مشمول دریافت كشور بازنشستگی نمی باشند.

3- پرداخت فوق العاده مزبور شامل افرادی كه مشمول ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت. مصوب 1370ـ و همتراز با اعضاء هیات علمی شده اند و نیز كاركنانی كه حق محرومیت از مطب دریافت می نمایند، نخواهد شد و هر شخصی می تواند از فوق العاده موضوع این تصویب نامه یا افزایش ناشی از همترازی با اعضای هیات علمی و همچنین دریافت حق محرومیت از مطب استفاده نماید.

4- مقامات و مدیران مشمول طرح ارزیابی مدیران در صورتیكه امتیازات لازم برای سطوح فوق الذكر را كسب نمایند علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده های یاد شده نیز بهره مند می گردند.

تبصره : آن دسته از مقامات و همچنین مدیران كل، رؤسای مراكر، رؤسا و معاونین سازمان های دولتی كه مشمول طرح ارزیابی مدیران می باشند در صورتیكه لازم برای سطوح مذكور را كسب ننمایند علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده ویژه سطح كارشناسی ارشد نیز بهره مند می گردند.

5- فوق العاده جذب مقامات مذكور در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و همتراز آنان پنجاه درصد (50%) افزایش می یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

«طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی كارشناسان، مشاوران و مدیران»

شماره بخشنامه : 103669/1802
تاریخ بخشنامه : 9/6/1381

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

به منظور جذب، نگهداری و تقویت كارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و كارایی در انجام وظایف محوله و بهبود كیفیت خدمات به ارباب رجوع و تعیین مسیر ارتقاء شغلی آنان و در اجرای تصویب نامه شماره 4196 / ت 5703 هـ مورخ 22/5/81 هیات محترم وزیران، طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی كارشناسان، مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرائی كه به تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور رسیده است ابلاغ می گردد. خواهشمند است براساس مفاد طرح مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب با وظایف و ویژگی های دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذكور به این سازمان ارسال فرمایند.

ضمناً قبل از تعیین عوامل خاص توسط دستگاه های اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی كشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی كه امتیاز مذكور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی كسب می نمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بلامانع خواهد بود.

محمود عسگری آزاد
معاون امور مدیریت و منابع انسانی


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت