محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 11  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298942  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
اصلاح آيين نامه استخدامى پيمانى

شماره مصوبه هیات وزیران : 29981/ت 27026 هـ
تاریخ مصوبه هیات وزیران : 24/6/1381

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 92053/101 مورخ 22/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بیه استناد تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوری مصوب 1345 تصویب نمود :

آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه شماره 5228/ت 664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد :

1- ماده (1) و تبصره ان به شرح زیر اصلاح می گردد

ماده 1- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری و دستگاه هایی كه از این آیین نامه استفاده می نمایند و دراین ایین نامه «دستگاه» نامیده می شوند، نیازهای استخدامی خود زا از محل مجوزهای استخدامی برای تصدی پست های موقت (موضوع تبصره ماده (8) قانون استخدام كشوری) و ثابت، به موجب قرار دادی كه طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه و داوطلبان خدمت پیمانی منعقد می شود، تأمین می نمایند.

تبصره ـ انعقاد قرار داد با مستخدمین پیمانی طبق نمونه ای كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ می گردد، صورت می گیرد.

2- ماده (3) به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 3 – مدت قرارداد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه ذی ربط یك سال تا سه سال می باشد و تمدید آن تا زمانی بازنشستگی در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط یبرای ارتقای سطوح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران ذی ربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود. دستور العمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیرت و برنامه ریزی كشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

3- بند ذیل به عنوان بند «و» به ماده (7) الحاق می گردد:

«و» داشتن حداقل 18 سال تمام

4- ماده (8) به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 8- استخدام به صورت پیمانی از طریق امتحان یا سابقه و گزینش بر طبقضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 1- كلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاك عمل می باشند. موارد استثنا در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور امكان پذیر است.

تبصره 2- صدور حكم استخدامی پیمانی قبل از تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یك سال بلامانع است ولی تمدید قرار داد برای سنوات بعدی موكول به تایید هیات یا هسته گزینش ذی ربط می باشد.

5- تبصره (2) ماده (10) به شرح زیر اصلاح می گردد :

تبصره : به منظور جذب و نگهداری و تشویق كاركنان برجسته و فعال، پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (1) این ماده بنا بهع تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد (40%) بر اساس نتایج ارزیابی عملكرد مستخدمین پیمانی كه میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می گرد د بلامانع است.

6- ماده (11) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده 11 – مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر ام مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد و سوابق خدمتی این گونه مستخدمین در دستگاه های دولتی و غیر دولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب می گردد. دستگاههای مشمول این آیین نامه مكلف هستند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

7- تبصره (3) ماده (12) به شرح زیر اصلاح می گردد :

تبصره 3- دستگاه ها مكلفند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده، یك ماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند.

8- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (12) الحاق می گردد :

تبصره 4- برای دستگاههایی كه دو روز در هفته تعطیل می باشند (پنجشنبه و جمعه) مدت فوق الذكر 24 روز تعیین می گردد.

9- ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده 21- انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی (مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مامور گیرنده) در طی مدت قرار داد به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا كار آموزی كوتاه مدت (حداكثر شش ماه) مربوط به شغل ارجاعی در داخل و خارج از كشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

10- در مواد (22) و (21) عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی كشور» به عبارت ـسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور» اصلاح می گردد.

11- تبصره ماده (23) حذف می گردد.

12- ماده (26) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده 26 : تبدیل وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست كتبی آنان و موافقت دستگاه ذی ربط امكان پذیر خواهد بود كه در این صورت با درخواست باز خرید خدمت مستخدمین رسمی و پرداخت وجوه مربوط به حق بیمه مربوط به سال های خدمت دولتی توسط مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی براساس مقررات این ایین نامه به صورت پیمانی ادامه خدمت خواهند داد.

13- ماده (28) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده 28- مستخدمین پیمانی تا زمانی باز نشستگی مشمول مفاد مقررات این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن خواهند بود و تبدیل وضع آنان موجه نمی باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت