محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298945  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
دولت الكترونيك

شماره: 1854/13.ط
تاریخ: 22/4/1381

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - کلیه دستگاههای اجرایی

شورایعالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت، افزایش کیفیت همچنین کاهش هزینه ه، افزایش کارایی و اثربخشی در بخش های مختلف، ایجاد گردش دستگاههای اجاریی و در راستای تخقق دولت الکترونیکی تصویب نمود:

اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:

ماده 1: به منظور استقرار سیستم های مكانیزه در زمینه فعالیت های اختصاصی دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از طریق كمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداكثر تا پایان مردادماه 1381 ره فرآیند اختصاصی دستگاه های اجرایی را از نظر حجم فعالیت ها گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم امضاء نموده و به دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی اصلاح مهندسی مجدد فرآیندها و مكانیزه نمودن مراحل آن رف مدتی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.

در سال های بعد نیز حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ره فرآیند اختصاصی دستگاه های اجرایی احصاء و جهت انجام اقدامات مذكور به دستگاه های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده 2 : دستگاه های مذكور مكلف حداكثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبكه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبكه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبكه را در سربرگ نامه های خود درج نماید.

ماده 3 : دستگاه های اجرایی مكلف جهت تسهیل اطلاع رسانی به مردم نحوه ارائه خدمت خود اعم از مراحل انجام كار، فرم های مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمان های مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتی الامكان بخشی یا كل انجام خدمات را از طریق شبكه اطلاع رسانی ارائه نمایند.

ماده 4 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت (portal) به نام مردم به منظور دستگاه های ؟؟؟ و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.

اتوماسیون فعالیت های عمومی:

ماده 5: به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم های مكانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در زمینه های امور پرسنلی بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مكلف فرصت ها و استانداردها و ویژگی های مورد انتظار سیستم های مذكور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستم ها نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب كمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداكثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.

تبصره 1 : دستگاههای اجرایی مكلفند نسبت به انطباق سیستم های در حال اجرای خود با ضوابط مذكور این ماده حداكثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی كه فاقد سیستم های كامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده می باشند مكلفند حداكثر ظرف یكسال به مكانیزه نمودن سیستم های مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.

ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلفند مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی فرد در عموم با انتخاب فرد افراد بهینه از پس سیستم های مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزارهای مذكور را بعنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرائی پیشنهاد نمایند.

ماده 7- دستگاههای اجرایی مكلفند حداكثر از ابتدا سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و ب نامه ریزی كشور امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احكام كارگزینی موضوع ماده 29 قانون استحكام كشوری اطلاعات مربوطه بودجه تخصیص اعتبارات حسابداری را بر اساس مقررات مربوط از طریق رسانه های كامپیوتری اعم از شبكه اطلاعاتی لوح فشرده و با دیسك به دستگاههای مذكور ارسال نمایند.

فراگیری نمودن بهره گیری شماره ملی و كد پستی :

ماده 8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی كلیه دستگاههای اجراغیی مكلفند حداكثر تا پایان سال 1381 در كلیه بانك های اطلاعاتی مكانیزه مربوط به اطلعات نیروی انسانی شماره ملی و مد پستی افراد را درج نمیاند.

تبصره 1- استفاده از سایر شماره ها به غیر از شماره ملی و كد پستی برای شناسایی افراد و مكان آنان در مورد فعالیت هائی نظیر پرسنلی مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه ها و مدارك و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمی باشد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مكلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسایی و آدرس مندرج در مدارك و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و كد پستی تبدیل و در مدرك و گواهینامه ها درج نموده و به بانك اطلاعاتی انتقال دهند.

سازگارهای هدایت و هماهنگ در اجرای مصوبه

ماده 9- مجری طرح توسعه و كاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر یك از دستگاههای اجرایی به اعضای شورایب تحول اداری موضوع مصوبه شماره 29/013 ط مورخ 30/7/1379 شورایعالی اداری و حسب مورد به كمیسیون تحول اداری موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی كشور اضافه می گردند.

ماده 10 – دستگاه های دولتی در جهت طراحی سیستم ها و ایجاد بانك های اطلاعاتی و استقرار شبكه در صورت كمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فن آوری اطلاعات خود لازم است مرجحاً از امكانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیت های كامپیوتری چنانچه فاقد واحد فن آوری اطلاعات باشند از طریق تایمر به عنوان پست های بلاتصدی واحدی متناسب با حجم فعالیت های خود ایجاد نمایند.

سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیت ها بر اساس ضوابط تشكیلاتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین خواهد شد

ماده 11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه هر یك از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ظرف مدت یك ماه از تاریخ این تصویب نامه به عنوان مسصئول هماهنگی اتوماسیون فعالیت های وزارتخانه با سازمان و مؤسسات وا بسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور معرفی كنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با برگزاری جلسات با نمایندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگی های لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نماید.

ماده 12- دستگاه های حرارتی مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در این تصویب برنامه تنظیم و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال نمایند.

ماده 13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرایی این مصوبه را هر سه ماه یك بار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاه هائی كه تكالیف را بعمل نیاورده اند و به عملیات آنها با تاخیر مواجه می باشد بررسی قرار گیرد.

ماده 14- كمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان كمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاع رسانی به منظور یایجاد زمینه تحقق دولت الكترونیكی هدایت و هماهنگ كلان فعالیت های اتومسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود. طرح ها و پروژه های مربوط پس از تصویب این كمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد.

ماده 15- كلیه دستگاههای اجرایی مكلفند بر اساس برنامه ای كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاه های دولتی اعم از كارشناسان مدیران و سایر كاركنان در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد. تست سه برنامه ریزی و شركت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات در قالب انتظار آموزش كاركنان تسهیلات لازم فراهم آوردند بنحوی كه كلیه منتحدیان مربوط مهارت های لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات جهت اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمایند .

ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبكه مخابراتی كشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبكه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبكه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعه سیستم های كامپیوتری و طراحی و استقرار شبكه در دستگاه های دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورده.

ماده 20 – منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه كلیه وزارتخانه ها. سازمان ها موسسات و شركتهای دولتی و. شركت های و موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی شهرداری تهران و سایر شهرداری ها بانكها و شركتهای بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی كه از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند می باشد.

ماده 21- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می تواند جهت ایجاد زمینه مناسب برای تحقق دولت الكترونیك و اجرای با اولویت تكالیف پیش بینی شده در این مصوبه در استان دواطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیسون فعالیت های اداری و انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.

سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو ساتان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یكبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه می نماید

من ا... التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری<


رونوشت:

- دفتر محترم ریاست سازمان جهت استحضار
- معاونین محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت استحضار
- رؤسای محترم سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان ها جهت استحضار
- مدیران محترم دفاتر سازمان جهت استحضار
- اداره کل روابط عمومی جهت استحضار

مظاهر برادران
معاون مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری
و مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت