ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 چهارشنبه 1399/3/7
اذان صبح04:09  
طلوع آفتاب05:51  
اذان ظهر13:01  
غروب آفتاب20:11  
اذان مغرب20:32  

 
کل بازدید ها : 21752  
بازدید امروز : 1  
بازدید دیروز : 76  
بازدید صفحه : 50251  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مناقصه
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی و انبارهای تهران (به شماره 20093100900002) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 17/10/93می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 24/10/93
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ 4/11/93
مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف(تضمین): ساعت 16 روز شنبه تاریخ4/11/93
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 8/11/93
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه چهارم پلاک 7 تلفن: 65 و 88728362-021
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768


نمونه قرارداد
برگ پیشنهاد قیمت
شرایط شرکت در مناقصه

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت