ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 دوشنبه 1399/4/23
اذان صبح04:15  
طلوع آفتاب05:58  
اذان ظهر13:10  
غروب آفتاب20:21  
اذان مغرب20:42  

 
کل بازدید ها : 21756  
بازدید امروز : 44  
بازدید دیروز : 58  
بازدید صفحه : 52836  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مناقصه
به شماره 3-93  (به صورت حجمی)
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (به شماره 200931009000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/11/93 می باشد.
o مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 04/11/93
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/11/93
o مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/11/93
o زمان بازگشائی پاکت ها: تا ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 26/11/93
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس  تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر- نبش کوچه 4 پلاک 7    تلفن    65 و 88728362- 021
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
web site:         www.agriservices.ir
کمیسیون معاملات
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای خرید خدمات عمومی مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران
به شماره 3-93  (به صورت حجمی)
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (به شماره 200931009000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/11/93 می باشد.
o مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 04/11/93
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/11/93
o مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/11/93
o زمان بازگشائی پاکت ها: تا ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 26/11/93
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس  تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر- نبش کوچه 4 پلاک 7    تلفن    65 و 88728362- 021
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768web site:         www.agriservices.ir
کمیسیون معاملات
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت