ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 چهارشنبه 1399/3/7
اذان صبح04:09  
طلوع آفتاب05:51  
اذان ظهر13:01  
غروب آفتاب20:11  
اذان مغرب20:32  

 
کل بازدید ها : 21752  
بازدید امروز : 16  
بازدید دیروز : 76  
بازدید صفحه : 50269  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مناقصه

مناقصه عمومی  یک مرحله ای

به شماره 3-95 

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی  سیستم روشنائی سالن های انبار حکیمیه تهران (به شماره200951009000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه سه شنبه 95/3/25می باشد.

 • مدت اجرای کار 75 روز
 • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16 روز  سه شنبه تاریخ 1/4/95
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه  تاریخ 12/4/95
 • مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 16 روز یک شنبه تاریخ 13/4/95
 • زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 10 روزدو شنبه تاریخ 14/4/95

 شماره و آدرس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7  تلفن: 65 و 88728362- 021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

web site:         www.agriservices.ir

کمیسیون معاملات

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

 
مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه
شرایط بازرگانی
فرم پيشنهاد قيمت
نمونه قرارداد
سیستم روشنایی سالن های پیشنهاد قیمت پیمانکار
پیوست 1
ییوست 2ضوابط کلی شرکت در مناقصه سامانه روشنایی سالن های انبارهای حکیمیه
پیوست 3 تعهدنامه
پیوست 4تعهد منع مداخله کارمندان
پیوست 5 زمان بندی
پیوست 6اطلاعات پیمانکار
نقشه هاي راهنمای روشنایی انبارهادفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت