ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 دوشنبه 1399/4/23
اذان صبح04:15  
طلوع آفتاب05:58  
اذان ظهر13:10  
غروب آفتاب20:21  
اذان مغرب20:42  

 
کل بازدید ها : 21756  
بازدید امروز : 49  
بازدید دیروز : 58  
بازدید صفحه : 52840  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مناقصه

 

بسمه تعالی

 

مناقصه عمومی

به شماره های 1-96، 2-96 ، 3-96 ، 4-96

( امورخدمات و حفاظت فیزیکی بصورت حجمی )

 

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصات عمومی خود بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید.

1- مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی و انبارهای تهران (1-96) وبه شماره سیستمی 200961009000001

2- مناقصه عمومی خدمات آبدارخانه و نظافت اداری دفتر مرکزی و انبارهای تهران (2-96) و به شماره سیستمی 200961009000002

3- مناقصه عمومی خدمات امور ماهیان خاویاری استان گلستان (3-96) و به شماره سیستمی 200961009000003

4 مناقصه عمومی خدمات امور ماهیان خاویاری استان مازندران(4-96) و به شماره سیستمی 200961009000004

 

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. انتشار مناقصه درسامانه در تاریخ 02/02/96 صورت میپذیرد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تاساعت 16 روز شنبه تاریخ 09/02/1396

*مهلت زمانی ارسال پیشنهادات : تا ساعت 16 روزسه شنبه تاریخ 19/02/1396

*مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 16 روزسه شنبه تاریخ 19/02/1396

* زمان بازگشائی پاکات: مناقصه حفاظت فیزیکی و امورخدماتی دفترمرکزی: تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 23/02/1396

* زمان بازگشائی پاکات :مناقصه خدماتی استان گلستان و مازندران : تا ساعت 10 روز یکشنیه مورخ 24/02/1396

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار، جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های( الف) : آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7 تلفن: 65 و 88728362- 021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131  تلفن تماس دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

هریک از شرکت کنندگان میتوانند بطور مجزا دریک یا تمامی مناقصه های اعلام شده، پیشنهادات قیمت خود را ارائه نمایند.

 

web site:  www.agriservices.ir

کمیسیون معاملات

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی


شرایط شرکت در مناقصه شماره 1-96
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 1-96
نمونه قرارداد واگذاری فعالیتهای نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1-96
اطلاعات کارکنان نیروهای نگهبانی و حفاظت فیزیکی تهران
جدول آنالیز نیروهای حراستی و نگهبانی - مناقصه 1-96
شرایط شرکت در مناقصه شماره 2-96
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 2-96
نمونه قرارداد واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی
آمار نیروهای خدماتی - مربوط به مناقصه 2-96
آنالیز قرارداد مناقصه 2-96 نیروهای خدماتی
شرایط شرکت در مناقصه شماره 3-96
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 3-96
نمونه قرارداد - مربوط به مناقصه 3-96
آمار نیروهای خدماتی - مربوط به مناقصه 3-96
آنالیز قرارداد مناقصه 3-96 نیروهای خدماتی
شرایط شرکت در مناقصه شماره 4-96
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 4-96
نمونه قرارداد - مربوط به مناقصه 4-96
آمار نیروهای خدماتی - مربوط به مناقصه 4-96
آنالیز قرارداد مناقصه 4-96 نیروهای خدماتیدفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت