ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 دوشنبه 1399/4/23
اذان صبح04:15  
طلوع آفتاب05:58  
اذان ظهر13:10  
غروب آفتاب20:21  
اذان مغرب20:42  

 
کل بازدید ها : 21756  
بازدید امروز : 42  
بازدید دیروز : 58  
بازدید صفحه : 52835  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
مناقصه

بسمه تعالی

مناقصه عمومی

به شماره های 1-97، 2-97 ، 3-97 ، 4-97

( امورخدمات و حفاظت فیزیکی بصورت حجمی )

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصات عمومی خود بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید

1- مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی و انبارهای تهران (97-1) وبه شماره سیستمی 200971009000001

2- مناقصه عمومی خدمات آبدارخانه و نظافت اداری دفتر مرکزی و انبارهای تهران (97-2) و به شماره سیستمی 200971009000002

3- مناقصه عمومی خدمات امور ماهیان خاویاری استان گلستان (97-3) و به شماره سیستمی 200971009000003

4 مناقصه عمومی خدمات امور ماهیان خاویاری استان مازندران(97-4) و به شماره سیستمی 200971009000004

کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ( انتشار مناقصه درسامانه در تاریخ 97-02-24صورت می پذیرد.)

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ 97-02-29

*مهلت زمانی ارسال پیشنهادات : تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 97-03-08

*مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 97-03-08 ( به آدرس ذیل )

* زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 97-03-09

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، و ارائه پاکت های الف و محل جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7 تلفن: 65 و 88728362- 021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

« هریک از شرکت کنندگان میتوانند بطور مجزا دریک یا تمامی مناقصه های اعلام شده، پیشنهادات قیمت خود را ارائه نمایند. و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد./م/1/97

web:www.agriservices.irsite:

کمیسیون معاملات

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرایط شرکت در مناقصه خدماتی گلستان شماره 3-97
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 3-97
اطلاعات کارکنان خدماتی مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان
جدول آنالیز پیشنهاد مناقصه 3-97 نیروهای خدماتی
قرارداد واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی مناقصه 3-97

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت