ایران
ورود
 • معرفی
  <
 • ساختارسازمانى
  <
 • شرکتهای زیرمجموعه
  <
 • خاویار ایران
  <
 • قوانین و مقررات
  <
 • مزایده و مناقصه

 
 چهارشنبه 1399/3/7
اذان صبح04:09  
طلوع آفتاب05:51  
اذان ظهر13:01  
غروب آفتاب20:11  
اذان مغرب20:32  

 
کل بازدید ها : 21752  
بازدید امروز : 16  
بازدید دیروز : 76  
بازدید صفحه : 50269  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
 

<div dir="rtl">
     
    <div style="text-align: center; padding: 0;">
       
   
<h2>
    بسمه تعالی
</h2>

<h2>
    آگهي مناقصه عمومی به شماره 6-98
</h2>

<h3>
 حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی مجتمع انبارهای کرج به شماره مناقصه6-98
</h3>

        </div>
<p>
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی به شماره سیستمی 2098001009000007  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  برگزار نماید
</p>

<p>
کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران ارسال تضمین شرکت در مناقصه و بازگشایی  پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد لذا امکان بررسی و بازگشائی به پیشنهادان مخدوش، مشروط یا ارسال بعد از انقضاء مدت مقرر امکان پذیر نمی باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
</p>


<ul>
   <li>  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ  1398/07/2</li>
   <li>مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ  1398/07/09</li>
   <li> مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ1398/07/20  / </li>
   <li>مهلت زمانی ارسال پاکت الف (تضمین): ساعت 16 روز شنبه تاريخ 1398/07/20</li>
   <li>زمان بازگشائی پاکات سپرده:  ساعت 10 روز یک شنبه مورخ  1398/07/21</li>
</ul> 
 
   
<p>
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، و ارائه پاکت های الف و محل جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7 دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن: 65 و 88728362- 021
</p> 
    
<p>
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس    41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
</p>   

<p>
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد./م/98
</p>

   
    <div style="font-size: 12pt;">
        <br />
    <a href="/Tenders/1398/mn9806/برگه پیشنهاد قیمت مناقصه.pdf">برگه پیشنهاد قیمت مناقصه6-98 </a>
    <br /> <br />
    <a href="/Tenders/1398/mn9806/شرايط شرکت در مناقصه6-98.pdf">شرايط شرکت در مناقصه 6-98</a>
    <br /> <br />
    <a href="/Tenders/1398/mn9806/فرم آنالیز حقوق و دستمزد حفاظت فیزیکی مجتمع انبارهای کرج6-98.pdf"> فرم آنالیز حقوق و دستمزد حفاظت فیزیکی مجتمع انبارهای کرج 6-98</a>
    <br /> <br />
    <a href="/Tenders/1398/mn9806/فرم آنالیز حقوق و دستمزد مناقصه6-98نیروهای خدمات عمومی مجتمع انبارهای کرج.pdf"> فرم آنالیز حقوق و دستمزد مناقصه6-98نیروهای خدمات عمومی مجتمع انبارهای کرج</a>
    <br /> <br />
 </div>
   
 <h2>
      کميسيون معاملات                                                                         
 </h2>                                                                                  
   
<h2>
      شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی                                                                         
 </h2>

    <a href="http://www.agriservices.ir" target="_blank">www.agriservices.ir</a>
   
</div>

<br /><br /><br />


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت